Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz otomotiv ve sanayi ürünleri sektöründe; alüminyum parça üretimi alanında ATS Döküm, amaç ve hedefleri doğrultusunda, ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemleri uygulamalarına verdiği önemle;

 • Faaliyet gösterdiğimiz otomotiv ve sanayi ürünleri sektöründe; alüminyum parça üretimi alanında ATS Döküm Metal Dizayn Plastik Makine, amaç ve hedefleri doğrultusunda, ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemleri uygulamalarına verdiği önemle;
 • Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak,
 • Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak performansı yükseltici çalışmalar yapmak,
 • Çevreyle ilgili yasal ve diğer şartlara eksiksiz olarak uymak,
  Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkânları yaratmak,
 • Çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak,
  Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir işbirliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin artırılmasını
  sağlamak,
 • Kurumumuz çevre yönetim sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak.
 • Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemek Çevre Politikamızdır
 • İSG konularında benzer sektördeki/dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak,
 • ISO 45001 İş Güvenlik Yönetim Sistemini kurmak, uygulanmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme sağlamak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
 • Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin çalışanlarının ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlık, mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak, risklerin azaltılması için çalışmalar yapmak,
 • Kurumumuz İş Güvenlik yönetim sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak,
 • Çalışanların danışmalarını ve katılımlarını sağlamak,

  Çalışanlarımızın İSG bilincini eğitimlerle geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek İş Güvenliği Politikamızdır.

  ATS Döküm Metal Dizayn Plastik Makine bu politika maddelerinin uygulanıp, tüm amaç ve hedeflere ulaşılacağını taahhüt eder. ATS Döküm Metal Dizayn Plastik Makine bünyesindeki tüm çalışanlar  Çevre ve İş Güvenlik Politikası’nın esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.                                                                                                                                                                                              
ATS DÖKÜM METAL DİZAYN PLASTİK MAKİNA A.Ş.

Sayısız İş Deneyimleri ve Uzman Geçmiş

0
Uzmanlık Alanı
0
Devam Eden Proje
0
Tamamlanan Proje