Kalite Politikası

Kalite Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda Ats Döküm Amaç ve Hedefleri doğrultusunda, IATF16949, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemleri uygulamalarına verdiği önemle;

  • Müşteri memnuniyeti ön planda tutularak; Kaliteli, en ekonomik ve zamanında teslimatlar gerçekleştirmeyi,
  • Olası riskleri yönetmek, yapılan risk analizleri ile belirlenen riskleri ilk aşamada belirlemeyi ve analiz etmeyi,
  • Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,
  • Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,
  • Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı,
  • Tüm faaliyetlerimizi proses ve müşteri odaklı tasarlayarak sürekli geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın gelişimi ve tatmini çerçevesinde, onlara sürekli eğitim ve sosyal olanaklar sağlamayı;
  • Tedarikçilerimizi, sürekli işbirliği ve teknik destekle gelişmelerine yardımcı olmayı, şirket politikası olarak benimsemiştir.